O projektu

Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti projekt je udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i partnera, a usmjeren je na pružanje pomoći ženama žrtvama nasilja u obitelji, osiguravanjem regionalne dostupnosti usluga pravnog i psihosocijalnog savjetovanja.

O projektu

Koji su ciljevi projekta?

  • Suzbijanje obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama
  • Unaprjeđenje socijalne uključenosti žena žrtava nasilja
  • Poboljšanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga za žene žrtve nasilja
  • Jačanje javne svijesti o obiteljskom nasilju

Razdoblje provedbe projekta:
20.5.2020. – 19.5.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.967,02 kuna

Partneri:
Centar za socijalnu skrb Županja
Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Centar za socijalnu skrb Sisak
Centar za socijalnu skrb Novska
Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije

Projekt se provodi u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta:
20.5.2020. – 19.5.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.967,02 kuna

Partneri:
Centar za socijalnu skrb Županja
Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Centar za socijalnu skrb Sisak
Centar za socijalnu skrb Novska
Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije

Projekt se provodi u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu

Koji su ciljevi projekta?

  • Pružamo izravne i besplatne usluge pravnog savjetovanja i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije
  • Pružamo pravne informacije i podršku žrtvama u cijeloj Hrvatskoj putem besplatne telefonske linije i online info pulta na web stranici Trebam savjet
  • Provodimo analizu postojećeg sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji u centrima za socijalnu skrb i organizacijama civilnog društva
  • Provedbom specijaliziranih edukacija jačamo kapacitete zaposlenika/ca centara za socijalnu skrb i dionika/ca civilnog društva za pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja u obitelji
  • Organiziramo javne događaje i stvaramo medijske sadržaje s ciljem podizanja građanske svijesti o društvenom problemu obiteljskog nasilja i potrebama žena koje proživljavaju nasilje

Koje rezultate očekujemo?

Smanjenu pojavnost obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama

Povećanu socijalnu uključenost žena žrtava nasilja

Poboljšanu dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga za žene žrtve nasilja

Ojačanu javnu svijest o obiteljskom nasilju