Naslovna
dots-decoration
Naslovna
Naslovna

O projektu

Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti projekt je udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i partnera, a usmjeren je na pružanje pomoći ženama žrtvama nasilja u obitelji, osiguravanjem regionalne dostupnosti usluga pravnog i psihosocijalnog savjetovanja.

Razdoblje provedbe projekta:
20.5.2020. – 19.5.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.967,02 kuna

Partneri:
Centar za socijalnu skrb Županja
Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Centar za socijalnu skrb Sisak
Centar za socijalnu skrb Novska
Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije

Razdoblje provedbe projekta:
20.5.2020. – 19.5.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.967,02 kuna

Partneri:
Centar za socijalnu skrb Županja
Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Centar za socijalnu skrb Sisak
Centar za socijalnu skrb Novska
Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije

Projekt se provodi u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Naslovna

Tko smo mi?

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. nevladina je organizacija osnovana 1994. godine s ciljem promicanja ženskih ljudskih prava i osiguravanja jednakih mogućnosti za sve građane/ke u svim područjima društvenog života.

Aktivnosti udruge posebno su usmjerene na prevenciju i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, promicanje rodne ravnopravnosti te zastupanje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera.

Novosti

Naslovna

Novosti