Održana edukacija za volontiranje na besplatnoj telefonskoj liniji za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

U ponedjeljak, 9. studenog,  održale smo jednodnevnu edukaciju za volontiranje na besplatnoj telefonskoj liniji za žrtve obiteljskog nasilja u prostorijama Velike vijećnice Grada Županje. Edukacija je održana za 10 sudionika/ca zainteresiranih za volontiranje na besplatnoj SOS liniji koja će uskoro biti uspostavljena u Županji u okviru projekta Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti.
Održana edukacija za volontiranje na besplatnoj telefonskoj liniji za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja
Edukacija je započela izlaganjem Petre Kontić, voditeljice programa Rodna ravnopravnost u udruzi B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., koja ja je predstavila aktivnosti i ciljeve projekta te pojasnila koncept rodne ravnopravnosti iz sociološke perspektive i perspektive ljudskih prava. Sociologinja Suzana Kunac nadovezala se izlaganjem o prevenciji i suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja kroz odredbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama. Ines Bojić, dugogodišnja vanjska suradnica udruge B.a.B.e. s iskustvima zastupanja žrtava nasilja u obitelji pred Europskim sudom za ljudska prava, održala je predavanje o pružanju pravnih informacija putem SOS linije, predstavivši izazove s kojima se volonteri/ke susreću te mehanizme koji omogućavaju pružanje adekvatne pomoći pri prvom kontaktu sa žrtvom obiteljskog nasilja.
Aktivno sudjelovanje polaznika/ca edukacije osigurano je kroz moderiranu raspravu i praktične vježbe.
Održana edukacija za volontiranje na besplatnoj telefonskoj liniji za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja
Dvogodišnji projekt Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a usmjeren je na povećanje kvalitete i dostupnosti besplatnih usluga pravnog savjetovanja i psihosocijalne podrške za žrtve obiteljskog nasilja te podizanje javne svijesti o problemu nasilja u obitelji.