Analiza aktualnog stanja pružanja podrške žrtvama obiteljskog nasilja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. objavila je dvije analize aktualnog stanja pružanja pravnih i psihosocijalnih savjeta i drugih oblika podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji u centrima za socijalnu skrb, temeljene na intervjuima provedenim s djelatnicima/ama centara i predstavnicima/ama civilnog društva. Istraživanje je provela dr.sc. Anka Kekez Koštro, a odvijalo se u dvije faze. U prvoj fazi provedeno je 13 polustrukturiranih intervjua s ravnateljima/cama i djelatnicima/ama (pravnici/e, psiholozi/ginje, socijalni radnici/e) centara za socijalnu skrb i organizacija civilnoga društva koje pružaju usluge za žrtve nasilja u obitelji na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. U drugoj je fazi provedeno13 polustrukturiranih intervjua s ravnateljima/cama i djelatnicima/ama centara za socijalnu skrb i organizacija civilnog društva iz drugih dijelova Hrvatske.
Ovim analizama nastoji se odgovoriti na manjak sustavnog uvida u trenutno stanje pružanja pravnih i psihosocijalnih usluga ženama žrtvama nasilja u obitelji u Hrvatskoj, a ključna istraživačka metoda bili su intervjui s pružateljima/cama socijalnih usluga. Analize pružaju uvid u izazove s kojim se stručnjaci/kinje suočavaju i resurse kojima raspolažu u pružanju pravnih i psihosocijalnih savjeta i drugih oblika potpore ženama žrtvama nasilja u obitelji. Naglasak je pri tom na procesu implementacije instrumenata javnih politka zaštite od obiteljskog nasilja. Potreba za uvidom u izazove i rješenja iz prakse pojačana je aktualnom pandemijskom krizom u kojoj su pružatelji/ce usluga za žene žrtve obiteljskog nasilja stavljeni/e u posebno zahtjevnu poziciju zbog otežanih uvjeta za rad s korisnicima/ama. Ovi su uvidi također dobili na značaju razvojem novog Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalne skrbi kojem je krajnji cilj sveobuhvatna reforma sustava, s ciljem osiguravanja veće zaštite korisnika/ca i poboljšanja stručnog rada djelatnika/ca u sustavu. Posebno važan prioritet Akcijskog plana jest upravo unaprjeđenje sustava zaštite i potpore žrtvama obiteljskog nasilja. U konačnoj analizi izrađene su i smjernice za sadržaj priručnika za zaposlenike/ce centara za socijalnu skrb i osobe iz organizacija civilnoga društva koje pružaju besplatnu pravnu pomoć i/ili se bave temom nasilja prema ženama. Prema ovim smjernicama, priručnik koji će biti izrađen u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“, kombinirat će teoriju javnih politika i javnog upravljanja s nalazima ovih analiza.

Analiza aktualnog stanja pružanja podrške žrtvama obiteljskog nasilja
Analize su provedene u okviru projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“ kojeg udruga B.a.B.e provodi u partnerstvu s centrima za socijalnu skrb u Županji, Vinkovcima, Sisku i Novskoj te s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije. Analizom aktualnog stanja i pružanjem usluga psihosocijalne podrške i pravnih savjeta, projekt nastoji pridonijeti smanjenju socijalne isključenosti žena žrtava nasilja na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije. Projekt istovremeno doprinosi razvoju kapaciteta stručnjaka/inja u području socijalnih usluga za učinkovit rad sa ženama žrtvama nasilja u obitelji. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Pročitajte analize na sljedećoj poveznici: https://trebam-savjet.com/dokumenti/