U izradi je priručnik namijenjen pružateljima socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnosti zaštite i potpore predstavljaju ključne instrumente u sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, a istaknute su i u Konvenciji o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulskom konvencijom), koja zaštitu i potporu predviđa kroz osiguravanje pristupa instrumentima i uslugama koje olakšavaju oporavak od nasilja, …

U izradi je priručnik namijenjen pružateljima socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja Read More »