Doživljavaš nasilje? Obrati nam se putem besplatne telefonske linije.

Još uvijek nam se možete obratiti putem besplatne telefonske linije i zatražiti savjet ili informaciju te dogovoriti te dogovoriti termine za sastanke s pravnicom i/ili psihologinjom udruge B.a.B.e.