žene žrtve nasilja

U izradi je priručnik namijenjen pružateljima socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnosti zaštite i potpore predstavljaju ključne instrumente u sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, a istaknute su i u Konvenciji o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulskom konvencijom), koja zaštitu i potporu predviđa kroz osiguravanje pristupa instrumentima i uslugama koje olakšavaju oporavak od nasilja, …

U izradi je priručnik namijenjen pružateljima socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja Read More »

Besplatno pravno savjetovanje u Sisku

Naša pravnica ovog petka savjetuje žrtve obiteljskog nasilja u Centru za integraciju stranaca udruge Projekt građanskih prava Sisak. Podsjećamo da pomoć možete zatražiti i putem besplatne telefonske linije 0800 555 202.

Pokrenuta nova besplatna telefonska linija za žene žrtva nasilja u obitelji

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. pokrenula je novu besplatnu telefonsku liniju za žene žrtve nasilja u obitelji. Žene koje proživljavaju partnersko ili obiteljsko nasilje moći će nam se obratiti na broj 0800 555 202 u potrazi za informacijama, pravnom i/ili psihološkom pomoći i podrškom. Na liniju se svakim radnim danom od 8 do 16 sati javljaju …

Pokrenuta nova besplatna telefonska linija za žene žrtva nasilja u obitelji Read More »

Besplatno psihološko savjetovanje za žene žrtve obiteljskog nasilja u Novskoj

U četvrtak, 29. listopada 2020., održat će se prvo besplatno psihološko savjetovanje u Centru za socijalnu skrb Novska, u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Cilj ovog projekta je suzbijanje obiteljskog nasilja i unaprjeđenje socijalne uključenosti žena žrtava nasilja u obitelji, osiguravanjem regionalne …

Besplatno psihološko savjetovanje za žene žrtve obiteljskog nasilja u Novskoj Read More »