Objave

U izradi je priručnik namijenjen pružateljima socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnosti zaštite i potpore predstavljaju ključne instrumente u sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, a istaknute su i u Konvenciji o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulskom konvencijom), koja zaštitu i potporu predviđa kroz osiguravanje pristupa instrumentima i uslugama koje olakšavaju oporavak od nasilja, …

U izradi je priručnik namijenjen pružateljima socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja Read More »

Uvid u aktualno stanje pružanja podrške žrtvama obiteljskog nasilja

Politika zaštite od nasilja u obitelji podrazumijeva čitav spektar instrumenata kojima se preveniraju, sprječavaju i sankcioniraju djela nasilja u obitelji te osigurava podrška i zaštita žrtava nasilja. Instrumenti politike zaštite od nasilja u obitelji u Hrvatskoj definirani su Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji 2017. do 2022. godine, preuzetim međunarodnim okvirom kojim se propisuje …

Uvid u aktualno stanje pružanja podrške žrtvama obiteljskog nasilja Read More »

Analiza aktualnog stanja pružanja podrške žrtvama obiteljskog nasilja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. objavila je dvije analize aktualnog stanja pružanja pravnih i psihosocijalnih savjeta i drugih oblika podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji u centrima za socijalnu skrb, temeljene na intervjuima provedenim s djelatnicima/ama centara i predstavnicima/ama civilnog društva. Istraživanje je provela dr.sc. Anka Kekez Koštro, a odvijalo se u dvije faze. …

Analiza aktualnog stanja pružanja podrške žrtvama obiteljskog nasilja Read More »

Stručni tim udruge B.a.B.e. idući tjedan pruža podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Doživljavaš nasilje u obitelji ili partnerskim odnosima? Trebaš savjet i/ili podršku? Obrati se našem stručnom timu koji jednom tjedno pruža besplatno pravno i psihološko savjetovanje na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. Termin je moguće dogovoriti putem besplatne telefonske linije 0800 555 202 ili e-maila petra.kontic@babe.hr. Savjetovanje u ovim županijama provodi se u sklopu projekta Savjetom i …

Stručni tim udruge B.a.B.e. idući tjedan pruža podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji Read More »

Besplatno pravno savjetovanje u Sisku

Naša pravnica ovog petka savjetuje žrtve obiteljskog nasilja u Centru za integraciju stranaca udruge Projekt građanskih prava Sisak. Podsjećamo da pomoć možete zatražiti i putem besplatne telefonske linije 0800 555 202.

Pokrenuta nova besplatna telefonska linija za žene žrtva nasilja u obitelji

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. pokrenula je novu besplatnu telefonsku liniju za žene žrtve nasilja u obitelji. Žene koje proživljavaju partnersko ili obiteljsko nasilje moći će nam se obratiti na broj 0800 555 202 u potrazi za informacijama, pravnom i/ili psihološkom pomoći i podrškom. Na liniju se svakim radnim danom od 8 do 16 sati javljaju …

Pokrenuta nova besplatna telefonska linija za žene žrtva nasilja u obitelji Read More »

Održana edukacija za volontiranje na besplatnoj telefonskoj liniji za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

U ponedjeljak, 9. studenog,  održale smo jednodnevnu edukaciju za volontiranje na besplatnoj telefonskoj liniji za žrtve obiteljskog nasilja u prostorijama Velike vijećnice Grada Županje. Edukacija je održana za 10 sudionika/ca zainteresiranih za volontiranje na besplatnoj SOS liniji koja će uskoro biti uspostavljena u Županji u okviru projekta Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti. …

Održana edukacija za volontiranje na besplatnoj telefonskoj liniji za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja Read More »

Besplatno pravno i psihološko savjetovanje za žene žrtve obiteljskog nasilja u Vinkovcima

U petak, 6. studenog 2020., udruga B.a.B.e. održat će besplatno pravno i psihološko savjetovanje u Centru za socijalnu skrb Vinkovci, u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“. Savjetovanje je besplatno i anonimno, a za dogovor termina možete nam se obratiti na telefon 01/4663 666 ili putem e-pošte na babe@babe.hr. Cilj projektnih …

Besplatno pravno i psihološko savjetovanje za žene žrtve obiteljskog nasilja u Vinkovcima Read More »

Besplatno psihološko savjetovanje za žene žrtve obiteljskog nasilja u Novskoj

U četvrtak, 29. listopada 2020., održat će se prvo besplatno psihološko savjetovanje u Centru za socijalnu skrb Novska, u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Cilj ovog projekta je suzbijanje obiteljskog nasilja i unaprjeđenje socijalne uključenosti žena žrtava nasilja u obitelji, osiguravanjem regionalne …

Besplatno psihološko savjetovanje za žene žrtve obiteljskog nasilja u Novskoj Read More »